Zespół

 • adw. Piotr Klepuszewski
 • adw. Wojciech Kostka
 • adw. Piotr Klepuszewski
 • adw. Wojciech Kostka
 • adw. Piotr Klepuszewski

  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Drogi publiczne w Polsce”, napisaną pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Bocia. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej we współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Ukończył kursy prawniczego języka niemieckiego oraz kurs przygotowujący do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

  Zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. W swojej działalności zawodowej skupia się na umowach gospodarczych, reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych oraz na kompleksowej obsłudze procesów budowlanych.

  Będąc „native-speaker’em” języka niemieckiego swobodnie świadczy usługi w języku niemieckim, w tym także na terenie Niemiec oraz na terenie innych Państw niemieckojęzycznych. W swojej pracy zawodowej posługuje się także językiem angielskim.

  Interesuje się historią kolei. Pasjonat sportu, w szczególności piłki nożnej i siatkówki. Stara się opanować sztukę gry na saksofonie altowym.

  tel.: +48 536 487 958
  e-mail: p.klepuszewski@kkiw.com.pl

 • adw. Wojciech Kostka

  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Od działania na szkodę spółki po narażające na wyrządzenie szkody nadużycie zaufania”, napisaną pod kierownictwem prof. dr. hab. Jacka Giezka. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

  Zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych specjalizujących się w szczególności w kompleksowej obsłudze prawnej dużych i średnich podmiotów gospodarczych, w tym z branży IT, e-commerce, budowlanej i nieruchomości, jak również pracując z licznymi startupami.

  W swojej działalności zawodowej koncentruje się w szczególności na zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i problematyki umów w obrocie gospodarczym, a także prawa nowych technologii. Z powodzeniem prowadził liczne postępowania sądowe, w tym z zakresu prawa karnego gospodarczego.

  W swojej pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

  Po zakończeniu pracy chętnie zamienia garnitur na strój do brazylijskiego ju-jitsu. Poza matą nie porzuca sportu i jest wiernym fanem piłki nożnej. Kocha muzykę, której słucha w każdej wolnej chwili. Sam grywa na gitarze.

  tel.: +48 512 243 919
  e-mail: w.kostka@kkiw.com.pl

Kontakt